simple network management protocol

SNMP

پروتکل SNMP یا (Simple Network Management Protocol) در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP میباشد و یکی از پروتکل های لایه Application است که امکان انتقال اطلاعات را بین عناصر شبکه ایجاد میکند. این پروتکل به طور وسیعی برای مانیتورینگ و مدیریت اجزاء شبکه استفاده میشود.

ادامه مطلب