راهنمای انتخاب PDU شرکت APC

یکی از چالش های مرتبط با واحد های توزیع برق رک یا (PDU) این است که کدام را از میان طیف گسترده ای از گزینه ها انتخاب کنیم . در اکثر موارد ، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد (از 700 تا 1000 مدل) که فروشندگان باید جهت محدود کردن این انتخاب ها گزینش گر هایی را برای محصولات ارائه دهند. چالش های دیگری نیز شامل حفظ در دسترس بودن سیستم و پشتیبانی از تجهیزات با چگالی بالاتر وجود دارند. بعد از اینکه رک PDU انتخاب می شود ، مدیران فناوری اطلاعات از خود می پرسند که آیا این PDU از نسل بعدی تجهیزات فناوری اطلاعات از نظر ظرفیت برق ، نوع دوشاخه (های) برق و مقدار دوشاخه پشتیبانی می کند یا خیر. روند هایی مانند مجازی سازی ، زیرساخت های همگرا و راندمان بالا ، نیاز ما را به یک استراتژی جامع برای انتخاب PDU های رک افزایش می دهد. این مقاله معیار های انتخاب توزیع برق رک فناوری اطلاعات و تصمیمات عملی مورد نیاز برای کاهش زمان خرابی را مورد بحث قرار می دهد.

ادامه مطلب